رنگ

شماره قرارداد :...........

تاریخ قرارداد :............

 

قرارداد طراحی وب سایت

الف – مشخصات طرفین قرارداد :

نام متقاضی :...................شاره شناسنامه:.................نام مجری طرح :......................... شماره شناسنامه:................................

ب- مشخصات سایت:

بند 1 – مشخصات هاست و دامنه به لاتین :

نام دامنه :........................... فضای هاست :.............پهنای باند:.........................نوع هاست :..............................

توضیحات :.............................................................................................................

بند 2- مشخصات سایت مورد سفارش به فارسی:

نام و نوع سایت :..........................زبان استفاده شده برای سایت:.................نوع بانک اطلاعاتی :.........................

توضیحات:......................................................................................................................................

هزینه هاست و دامنه :..............................هزینه اسکریپت :.................................کل مبلغ طرح:..........................................

توضیحات:...........................................................................................................................................................................

ه-تعهدات قرارداد:

1- هزینه اسکریپت به صورت کلی محاسبه شده و شامل هزینه طراحی interface ، اسکریپت نویسی یا customize کردن cms خاص ، دیتابیس نویسی ، نصب اسکریپت ، وارد کردن اطلاعات اسکریپت یا cms اختصاصی می باشد و هزینه اضافی و جداگانه بابت موارد ذکر شده دریافت نمی گردد.

2- در صورت فسخ قرارداد متقاضی موظف است هزینه هاست و دامنه را به صورت کامل و درصدی از هزینه اسکریپت را با توجه زمان طی شده و طبق بند سوم تعهدات قرارداد پرداخت نماید.

3- هنگام فسخ قرارداد ، متقاضی موظف است در صورتی که مدت زمان طی شده کمتر از نصف مدت زمان اجرای طرح باشد ، 10 درصد از هزینه اسکریپت و چنانچه بیشتر از نصف مدت زمان اجرای طرح باشد 25 درصد از هزینه اسکریپت را به مجری طرح بابت خسارت پرداخت نماید.

4- مدت زمان اجرای طرح برحسب نوع پروژه برای تست و stable شدن اسکریپت و رفع نواقص تا 10 روز قابل افزایش است.

5- متقاضی بعد از تحویل گرفتن سایت (تحویل اسکریپت و interface بر روی هاست، username و password سایت ) تا 48 ساعت فرصت دارد مشکلات و نواقص را گزارش کند و بعد از سپری شدن این مدت متقاضی حق هیچگونه اعتراضی در مورد سایت را ندارد.

6- مجری طرح موظف است نحوه کامل کار کرد با اسکریپت را به صورت یک فایل راهنما یا حضوری توضیح دهد.

7- این قرارداد تا تحویل وب سایت اعتبار داشته و نسخه اصل این توافقنامه تا هنگام تحویل سایت در اختیار متقاضی بوده و متقاضی موظف است هنگام تحویل سایت آن را به تهیه کننده ( مجری طرح ) بازگرداند.

و-موارد توافقی دیگر:

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

 

امضاء مجری طرح                                                                                                                          امضاء متقاضی

مشخصات تماس


ایمیل : info@demo-web-id.ir
>
همراه :09386443343